Importer PFX Fil

Internet Informasjons Server 7

Følgende instruksjoner gjelder vanligvis bare hvis du allerede har en privat nøkkel, et SSL Sertifikat og et mellomliggende ca Sertifikat.

Install IIS7 SSL Certificate

PFX Filer & Windows Internet Informasjons Service 7 (IIS)

En PKCS12 (PFX) fil er en spesielt formatert fil som inkluderer SSL Sertifikatet, den Private Nøkkelen og eventuelle nødvendige Mellomlnivå CA Sertifikater. Filen har en filending .PFX og er kompatibel med Windows Internet Informasjons Service (IIS).

PKCS12 (PFX) filen blir komprimert og lagret som en ZIP-fil, vennligst sørg for å pakke ut den før import. PKXS-filen (PKCS12) skal inneholde alle nødvendige komponenter (SSL Sertifikat, Privat Nøkkel og eventuelle nødvendige Mellomlnivå CA Sertifikater).

Hvordan Importere PKCS12 (PFX) Filer Inn I Microsoft IIS 7

Importere en (PKCS12) PFX fil inn i Microsoft IIS er vanligvis en enkel prosess. Vennligst gå gjennom instruksjonene nedenfor eller følg instruksjonene som tilbys av Microsoft, se serverdokumentasjonen din, eller ta kontakt med serverleverandøren din.

Trinn 1 : Klikk "Start" og velg "Kjør".

Trinn 2 : I "Kjør" dialog boksen skriv "MMC" og klikk "OK". MMC skal da vises.

Trinn 3 : Gå til Fil taben eller meny og velg "Legg til / Fjern Snap-In".

Trinn 4 : Klikk på "Sertifikat" og klikk "Legg til".

Trinn 5 : Velg "Datamaskin Konto" og klikk "Neste".

Trinn 6 : Velg "Lokal Datamaskin" og klikk "Avslutt".

Trinn 7 : Klikk "OK" for å lukke "Legg til / Fjern snap-in" vinduet.

Trinn 8 : Dobbel klikk på "Sertifikat (Lokal Datamaskin)" i viduet på midten.

Trinn 9 : Høyre klikk på "Personlig Sertifikat Lager" mappen.

Trinn 10 : Velg "ALLE OPPGAVER" velg så "Importer".

Trinn 11 : Følg "Sertifikat Importerings Veiviseren" for å importere ditt "Hoved Sertifikat" fra .PFX filen.

Trinn 12 : Finn fram til .PFX filen og skriv inn det tilknyttede passordet når bedt om det.

Trinn 13 : Hvis ønskelig, merk av i boksen til "Merk Denne Nøkkelen Som Eksporterbar". Vi anbefaler at du velger dette alternativet.

Trinn 14 : Når bedt om det, velger du automatisk å plassere Sertifikatene i Sertifikat Lageret basert på typen Sertifikat.

Trinn 15 : Klikk "Avslutt" for å lukke Sertifikat Importerings Veiviseren.

Trinn 16 : Lukk MMC-konsollen. Det er ikke nødvendig å lagre eventuelle endringer du har gjort på MMC-konsollen.

SSL Sertifikatet, Private Nøkkelen og eventuelle Mellomnivå Sertifikater skal nå importeres til serveren din. Du må nå følge instruksjonene nedenfor for å koble SSL Sertifikatet til nettstedet ditt.

Slik Kobler Du Et SSL Sertifikat I Microsoft IIS 7

Når SSL Sertifikatet er importert, er det viktig å få koblet SSL Sertifikatet til nettstedet ditt slik at nettsiden fungerer riktig. Ditt SSL Sertifikat vil ikke fungere før følgende trinn er fullført.

Trinn 1 : Klikk "Start", "Administrative Verktøy" og så velg Internet Informasjons Services (IIS) Manager.

Trinn 2 : Klikk på servernavnet og åpne opp "Nettsteder" mappen.

Trinn 3 : Finn ditt nettsted (Vanligvis Vil Dette Vises Som "Standard Nettside") og klikk på den.

Trinn 4 : Fra "Handlinger" menyen (til høyre) klikker du på "Nettsteds Koblinger" eller lignende.

Trinn 5. I "Nettsteds Koblinger" vinduet klikker du på "Legg til" eller lignende. Dette åpner vinduet "Legg Til Nettstedskobling".

Trinn 6 : Under "Skriv" velg https. IP-adressen skal være den tilhørende dedikerte IP-adressen til nettstedet eller "All Unassigned". "Porten", som vil være sikret av SSL, er vanligvis 443. Feltet "SSL Sertifikat" skal vise SSL Sertifikatet som ble installert under importprosessen over.

Trinn 7 : Klikk "OK".

Trinn 8 : Ditt SSL Sertifikat skal nå installeres og fungere riktig sammen med nettstedet ditt. Av og til kan det hende at en restart av IIS kan kreves før det nye SSL Sertifikatet blir gjenkjent.