Forhandler

Informasjon om Tilbakebetaling

Når vi aksepterer penger fra en kunde, blir vi utsatt for utgifter som salgsomkostnader, bankgebyrer og valutaomregningskostnader. Våre produktpriser er justert for å imøtekomme disse kostnadene, og i sin tur tar vi ikke gebyrer fra forhandler kontoinnehavere når de foretar betalinger.

Reseller Refunds Information

Vår Forhandler Prissettingsstruktur Er Satt Opp For Hyppige Kjøp

Tilbakebetalinger er ikke tilgjengelig med mindre det er tidligere avtalt, etter skjønn fra Trustico®. I vår vanlige virksomhet tilbyr vi rabatterte priser basert på nivået av forpliktelse våre forhandlere er enige om. Tilbakebetalinger vurderes enkeltvis, og tilbys kun under spesielle omstendigheter.

Når en tilbakebetaling blir behandlet, står vi overfor uforutsette utgifter som vi må videresende til våre forhandler kontoinnehavere. Kostnadene inkluderer kostnader for overføring av refusjoner, salgs tjeneste avgifter og administrative kostnader.

Vennligst Kontakt Oss hvis du har ytterligere spørsmål om refusjoner, avgifter eller gebyrer.