Teknisk

Ofte Stilte Spørsmål

Vi har sammlet følgende informasjon basert på de vanligste tekniske spørsmål vi blir stillt. Vennligst Kontakt Oss hvis du har et spørsmål som ikke er besvart på denne siden.

Trustico® Parked Support Image

Hva Er En CSR & Hvordan Genererer Jeg En

En CSR er en Sertifikatsignerings Forespørsel. Det er en blokk med kodede data som genereres av webserveren din, og inneholder de nødvendige detaljene om domenet og organisasjonen. For instruksjoner om hvordan du genererer en CSR på din webserver eller en hostingkonto, vennligst følg våre detaljerte instruksjoner eller instruksjonene fra programleverandøren. Vil Du Vite Mer

Bestillings Systemet Sier Min CSR Er Ugyldig

Det er en rekke vanlige problemer som vil føre til at CSR-en er ugyldig. Når du opprettet CSR, vil du bli bedt om flere opplysninger, så:

Merk av for domenenavnet. Du kan ha angitt en IP-adresse (for eksempel 178.0.1.23) eller et servernavn (for eksempel mywebserver) i stedet for et fullt kvalifisert domenenavn, for eksempel www.mydomain.com eller domenenavn som mydomain.com. Du må angi et fullt kvalifisert domenenavn eller domenenavn for å søke om de fleste SSL Sertifikater.

Pass på at du ikke har noen ulgyldige tegn i noen av feltene i CSR. Ugyldige tegn er [! @ # $ % ^ ( ) ~ ? > < & / \ , . " ']

Sjekk landsfeltet. Hvis du befinner deg i Storbritannia, ikke spesifiser landskoden din når du lager CSR som "UK" - den må være "GB".

Sørg for at du har tatt med overskriften og bunnteksten til CSR-en i søknadsskjemaet. Overskriften og bunnteksten vil se slik ut :

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST -----
encoded data
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Pass på at det er 5 bindestreker på hver side av Begynn og Slutt Sertifikatforespørsel. Det bør heller ikke være noen etterfølgende mellomrom i CSR.

Kan Jeg Endre På Min CSR

Ja, du kan endre eller rette på din CSR på flere stadier i løpet av bestillingsprosessen. Du vil bli spurt i de siste trinnene for å bekrefte detaljene som er oppgitt. Når du har bekreftet, vil du ikke lenger kunne endre detaljer eller din CSR.

Når Sertifikatet ditt er utstedt, kan du ikke endre det vanlige navnet (domenenavnet) i SSL Sertifikatet.

Jeg Har Ikke Mottatt Noen Epost

Vennligst sørg for at du har tilgang til epostadressene som brukes i bestillingsprosessen. Da vi sender unike URLer i de utstedte epostene, må du være sikker på at epostserveren ikke har satt epostene i karantene. Du kan bruke Sporingsområdet på nettstedet vårt for å resende viktige epostmeldinger.

Jeg Har Ikke Mottatt En Godkjenner Epost

Når du bestiller et Domene Validert SSL Sertifikat (DV), vil Godkjenner epost bli sendt til den autoriserte domenenavns eieren eller administratoren. Når du søker om SSL Sertifikatet, forsøker vi å skaffe autoriserte domenekontakter for domenenavnet ditt. Du kan da velge å få Godkjenner epost sendt til enten den autoriserte domenekontakten, eller alternativt vil du kunne velge en generisk domenekontakt. Forsikre deg om at du har satt opp epostadressene som er valgt på dette tidspunktet i appen, ellers vil ikke Godkjenner epost bli levert.

Hvordan Installerer Jeg Sertifikatet Mitt

Du må referere til dokumentasjonen som er levert av ditt vertsfirma eller programvareleverandøren. Vi har noen guider som kan hjelpe. Klikk Her.

Vanlige SSL Feil & Løsninger

PROBLEM :"Sikkerhets Sertifikatet Er Fra En Pålitelig Sertifiseringsinstans"

LØSNING : Dette indikerer vanligvis at Sertifikatet ikke er installert riktig, eller at serveren krever en fysisk omstart. Prøv først å installere Sertifikatet på nytt og fysisk starte serveren på nytt.

PROBLEM : "Datoen For Sikkerhets Sertifikat Er Gyldig"

LØSNING : Dette indikerer at Sertifikatene er utløpt, eller er ikke gyldige ennå. Det kan også indikere at klokkeslettet / datoen er feil på datamaskinen som brukes til å besøke nettstedet over https.

PROBLEM : "Navnet I Sikkerhets Sertifikatet Er Ugyldig Eller Samsvarer Ikke Med Navnet På Nettstedet"

LØSNING : Et SSL Sertifikat utstedes til et fullt kvalifisert domenenavn (FQDN). Den faktiske FQDN er digitalt signert og forseglet inne i det utstedte Sertifikatet. SSL Sertifikatet kan bare brukes på denne FQDN og ingenting annet - ellers så oppstår en navne match feil. For eksempel :

Et SSL Sertifikat utstedt til www.yourdomain.com kan bare brukes på www.yourdomain.com. Den kan ikke brukes på secure.yourdomain.com eller til og med bare yourdomain.com (uten underdomener). Hvis du trenger et enkelt SSL Sertifikat som kan brukes på flere underdomener, bør du kanskje vurdere et wildcard Sertifikat.

PROBLEM : "Denne Siden Inneholder Både Sikret og Usikret Innehold"

LØSNING : Denne feilen oppstår når du prøver å referere til filer fra din (eller andres) webserver over http når du har en https-økt. Enten endre filreferanser, f.eks. Grafikk, stilark, etc, i HTML-websidenskoden din til https eller bruk relative linker.

Jeg Kan Ikke Se Sider Med SSL

Denne feilen oppstår når webserveren, brannmuren eller nettverket ikke er riktig konfigurert til å vise sider med SSL.

Kontroller at SSL Sertifikatet ditt er installert for riktig nettsted. Sørg for at din Private Nøkkel ikke er skadet eller ikke har blitt slettet ved et uhell. Sjekk at du har tildelt port 443 som SSL-porten på din webserver. Kontroller at port 443 ikke er blokkert i brannmuren eller ruteren. Kontroller at du har konfigurert DNS-innstillingene på nettverket ditt riktig.

Jeg Må Kanskje Endre IP-adressen Min

Et SSL Sertifikat utstedes vanligvis til et domenenavn og ikke en IP-adresse. Så lenge webserveren er vert for domenenavnet som SSL Sertifikatet ditt er utstedt for, spiller ikke IP-adressen noen rolle.

Er Det Nødvendig Med En IP-adresse

SSL-protokollen krypterer domenenavnet når en SSL-sesjon etableres. Hvis du er vert for mange nettsteder hver med sitt eget SSL Sertifikat på samme webserver, må hver nettside ha en unik IP for å sikre at webserveren vet hvilket domene SSL-økten skal være for. Hvis du bare er vert for et enkelt domene, kan du bruke navnbasert hosting. Men hvis du er vert for flere domener på samme server, må du bruke IP-basert hosting.

Vær oppmerksom på at verts headers på Internet Information Server (IIS) vil forårsake SSL-feil hvis du installerer flere SSL Sertifikater for flere domener på en enkelt IP-adresse.

Jeg Har Slettet Eller Mistet Den Private Nøkkelen

Kontroller først sikkerhetskopiene dine og se om du kan finne den Private Nøkkelen. Hvis du har kjøpt Utstedelsesforsikring, kan du få ditt SSL Sertifikat utstedt gratis, ellers må du kjøpe et nytt SSL Sertifikat.

Slik Flytter Du SSL Sertifikatet Til En Ny Server

Du må eksportere ditt nåværende SSL Sertifikat og importere det til den nye serveren. Du må kontakte systemadministratoren, vertsfirmaet eller serverleverandøren for å få hjelp. Den viktigste delen av SSL Sertifikatet er Privat Nøkkelen og SSL Sertifikatet fordi de hører sammen.

Feil: Ventende Forespørsel Ble Ikke Funnet

Hvis du prøver å installere et Sertifikat som ikke samsvarer med den Private Nøkkelen (Pending Request), vil du motta denne feilen. Internet Information Server (IIS) lar deg bare lage en forespørsel per nettsted. Hvis du oppretter en ny CSR for samme nettside, vil din opprinnelige forespørselen (og Privat Nøkkel) bli overskrevet.

Hvis du har en sikkerhetskopi av den Private Nøkkelen, kan du installere Sertifikatet via MMC hvis du kan gjenopprette forespørselen til REQUEST-mappen. Hvis du mister din Private Nøkkel, må du kanskje fylle ut en ny ordre eller bruke utstedelsesforsikring.

Mellomnivå Sertifikat - CA Pakke

For å kunne installere SSL Sertifikatet kan du bli pålagt å installere et mellomnivå CA Sertifikat. Vennligst les gjennom fullførings eposten nøye for å avgjøre om et mellomnivå CA Sertifikat er nødvendig, hvordan du får tak i det og importere det riktig inn i systemet.