Trustico® TV

Våre TV-reklamer

Trustico® har samarbeidet med Symantec® for å gi forbrukere og bedrifter informasjon om hvordan å holde seg trygge på Internett, hvordan du kan beskytte din Internett-bedrift, hvordan du kan forhindre ondsinnede angrep og hvordan du sikrer at personlige informasjon blir trygt forvart.

Distrusted Symantec Image

En alternativ produkt er tilgjengelig - dette produktet har vært avskrevet

Vi er stolte av å kunne gi eksepsjonell service og et stort utvalg av produkter. Men kan tilgangen på et produkt bli avbrutt på grunn av begrensninger utenfor vår kontroll. Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp. Gode nyheter!En alternativ produktet er tilgjengelig.

Mer informasjon

Trustico® støtter ikke lenger Symantec® mistrodd SSL Sertifikater. For å sikre at sikkerheten på nettstedet ditt opprettholdes, anbefaler vi at alle berørte kunder installerer et alternativt SSL Sertifikat. Trustico® tilbyr gratis erstatning for alle eksisterende innehavere av mistrodde Symantec® SSL Sertifikater. Hvis du trenger øyeblikkelig hjelp kan du ringe 21 93 94 33 for å snakke med en kundebehandler.

Det er gratis å erstatte Symantec® SSL Sertifikater

Etter mistilliten av SSL Sertifikatene, kjøpte Symantec® en eierandel i DigiCert® Sertifiseringsmyndigheten. DigiCert® avsluttet deretter partnerskapet vårt, noe som betyr at alle berørte kunder må erstatte sine mistrodde SSL Sertifikater så snart som mulig. Vær sikker på at alle kunder som er berørt av mistillit til SSL Sertifikatet for Symantec®, har krav på en gratis erstatning. Trustico® samler ikke gebyr eller krever noen form for betaling når du erstatter Symantec® SSL Sertifikater.

Vi kan ikke stole på Symantec® SSL Sertifikater

Trustico® var blant de største Symantec®-partnerne, noe som betyr at mistillit til Symantec®-merket har kommet med stor kostnad og forstyrrelse. Kunder har spurt mange spørsmål om mistillit til sitt SSL Sertifikat for Symantec® og den påfølgende, uavhengige feilen og forstyrrelsen av besøkende på deres nettsted. Dessverre reagerte Symantec® ikke på våre forespørsler om konkrete svar, selv om de fortsetter å tilby nyutstedte produkter under DigiCert® Sertifiseringsinstans. Trustico® mente at de var i en posisjon der de ikke kunne stole på tilbudet fra DigiCert® og senere opphørte å selge Symantec® SSL Sertifikater fra 9. februar 2018.

Vi massebyttet ikke våre kunder ved hjelp av utilfredsstillende metoder

Før oppsigelsen av vårt partnerskap, initiert av DigiCert® 26. februar 2018, tilbød Symantec® betalingskompensasjon for å erstatte mistrodde SSL Sertifikater. Tidligere til dette, i juni 2017, finansierte Symantec® utvikling av et system hvor Trustico® skulle erstatte, i stort volum, mistrodde SSL Sertifikater - med det formål å sende omsetningsordrer uten behov for kundeinteraksjon.

Symantec® godkjente skjematiske detaljer som beskriver prosessen som innebærer fjerning av en eksisterende privatnøkkel og den påfølgende generasjonen av en ny privat nøkkel for å kunne sende inn erstatningsordre. Tankefullt valgte Trustico® til slutt å ikke fortsette med å bruke systemet til det tiltenkte formål. Det ble senere avdekket at generering og lagring av private nøkler ble ansett som en misfornøyd industripraksis.

Symantec® ga på ingen tidspunkt råd om at det var finansiering av utvikling som kunne føre til at Trustico® utførte en mistroisk handling. Trustico® har iverksatt tiltak for å sikre at det ikke genererer eller lagrer private nøkler ved hjelp av slike metoder.